Σύγχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική

22 – 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΥΚΑΔΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΟΝΙΑΝ BLUE

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ