Πρόεδρος: Γεώργιος Π. Χρούσος

Αντιπρόεδρος: Μαρία Θεοδωρίδου

Γενικός Γραμματέας: Ευαγγελία Χαρμανδάρη

Ειδικός Γραμματέας: Αθανάσιος Μίχος

Ταμίας: Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

Μέλη: Ιωάννα Παυλοπούλου, Σουλτάνα Σιαχανίδου

Ελεγκτική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Καρύδης , Δημήτριος Χατζής, Φλώρα Μπακοπούλου