Το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων ιδρύθηκε το 2006 και έχει ως στόχο τόσο τη συνεχή και προγραμματισμένη αλληλοενημέρωση και επιμόρφωση των Ελλήνων Παιδιάτρων, συμπεριλαμβανομένων και ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, επί των εξελίξεων στην πρόληψη, θεραπεία και έρευνα των παιδιατρικών παθήσεων όσο και την ενημέρωση του πληθυσμού στις κατακτήσεις της ιατρικής στον τομέα της Παιδιατρικής.

Η σύσταση και παρουσία του Κολλεγίου στον Ιατρικό, Νοσοκομειακό και Ελευθερο επαγγελματικό χώρο της Παιδιατρικής δεν αποτελεί προσπάθεια περαιτέρω κατακερματισμού της επιστημονικής μας οντότητας σε επιμέρους υποειδικότητες και εταιρείες, αλλά αντίθετα στοχεύει στην καθιέρωση ενός προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για όλους τους συναδέλφους, καθώς και στη συνένωση και σύσφιξη των σχέσεων μας δημιουργώντας και διατηρώντας ένα ανθρώπινο, φιλικό και ζεστό πρόσωπο!