ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
"Οξέα και χρόνια νευρολογικά προβλήματα στα παιδιά"


Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», Νοσοκομέιο ΜΗΤΕΡΑ

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017