49η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση

7 – 8 Μαΐου 2016

ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ευχαριστίες Xορηγών