16η Εκπαιδευτική Διημερίδα

Παιδιατρικής Κλινικής

Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

28 – 29 Μαΐου 2016

Συνεδριακό & Πολιτιστικό κέντρο

Πανεπιστημίου Πατρών