2η Ημερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας: Οι ειδικότητες που συνεπικουρουν

Σάββατο  6   Φεβρουαρίου  2016

Συνεδριακό Kέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» ΜΗΤΕΡΑ

Ώρα 09:00

Επιστημονικό Πρόγραμμα