48η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση

18 – 19 Απριλίου 2015

Αίθουσα  Θεάτρου  Κολλεγίου  Αθηνών

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  ΧΟΡΗΓΩΝ