Σύχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική

24-26 Οκτωβρίου 2014

Ξενοδοχείο DIVANI METEORA
Καλαμπάκα

Η εκδήλωση μοριοδοτείται με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ