ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παίδων- Αγία Σοφία ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την εισήγηση* με αριθμό πρωτοκόλλου 14640/4-7-2012 του Καθηγητή και Διευθυντή Aʼ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου, κ. Γεωργίου Χρούσου (Γενικού Γραμματέα του συλλόγου ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.Σ.Μ.Ε.Ν ) για τη δημιουργία δομών ενταγμένων στις ήδη υπάρχουσες στο νοσοκομείο που θα αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση ασθενών με σπάνια νοσήματα.