1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

 

  

  

Αναπτυξιακής – Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
& Εφηβικής Ιατρικής 

   

2-4 Μαρτίου 2012,
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ