Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων 2006

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η δημιουργία του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων αποτελεί γεγονός!

Το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων έχει στόχο τόσο τη συνεχή και προγραμματισμένη αλληλοενημέρωση και επιμόρφωση των Ελλήνων Παιδιάτρων, συμπεριλαμβανομένων και ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, επί των εξελίξεων στην πρόληψη, θεραπεία και έρευνα των παιδιατρικών παθήσεων όσο και την ενημέρωση του πληθυσμού στις κατακτήσεις της ιατρικής στον τομέα της Παιδιατρικής.

Η σύσταση και παρουσία του Κολλεγίου στον Ιατρικό, Νοσοκομειακό και Ελευθερο επαγγελματικό χώρο της Παιδιατρικής δεν αποτελεί προσπάθεια περαιτέρω κατακερματισμού της επιστημονικής μας οντότητας σε επιμέρους υποειδικότητες και εταιρείες, αλλά αντίθετα στοχεύει στην καθιέρωση ενός προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για όλους τους συναδέλφους, καθώς και στη συνένωση και σύσφιξη των σχέσεων μας δημιουργώντας και διατηρώντας ένα ανθρώπινο, φιλικό και ζεστό πρόσωπο!

Το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων έχει προγραμματίσει για το 2006, επτά επιστημονικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Κάθε περιοχή που θα επισκεπτόμαστε, σε συνεργασία με τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο, τους γιατρούς του νοσοκομείου και τους εκπροσώπους της Νομαρχίας και του Δήμου, πρόκειται να οργανώνουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό. Εξαιρετικό ενδιαφέρον νομίζουμε ότι θα έχει για τους γιατρούς που θα βρίσκονται μαζί μας σ’ αυτές τις εκδηλώσεις η ενημέρωσή τους για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον ιατρικό χώρο.

Είμαστε σίγουροι ότι θα θελήσετε να συμμετάσχετε και να συμβάλλετε και εσείς με την παρουσία σας στις προσπάθειες μας για τη συνεχή εκπαίδευση των γιατρών και την ενημέρωση του κοινού.

 

Με εκτίμηση,
για την προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή

 

Γεώργιος Π. Χρούσος,
Πρόεδρος Κολλεγίου Παιδιάτρων

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων 2006