5ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

“Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (IVF)”

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024