1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2024

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PASTEUR, ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ