ΕΚΠΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα”,

παρατείνεται από 18/07/2022 έως τις 05/08/2022 & από 29/08/2022 έως τις 12/09/2022

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ