Σύγχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2022

ΑΘΗΝΑ. ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”

Επιστημονικό Πρόγραμμα

 Web site συνεδρίου