Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής
Virtual Event

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 Νοεμβρίου 2021

Διοργάνωση: Τμήμα Παίδων - ΜΗΤΕΡΑ 

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr