Ημερίδα: Από τον Καποδίστρια έως σήμερα με το βλέμμα στο μέλλον: 200 χρόνια μέριμνα για το παιδί

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.)

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

ΤΡΙΚΑΛΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΥΝΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ

Επιστημονικό Πρόγραμμα