Σύχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική

Επιστημονική Εκδήλωση

Λίμνη Πλαστήρα 14-16 Δεκεμβρίου 2007

Yπό την αιγίδα του Yπουργείου Yγείας & Kοινωνικής Aλληλεγγύης

Επιστημονικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεως