ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ

Η ημερίδα θα αναμεταδοθεί από το Ίδρυμα Μπεχράκη
διαδικτυακά: ο σύνδεσμος του live streaming 
θα αναρτηθεί στην www.osp.gr λίγες μέρες νωρίτερα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ