53η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΘΗΝΑ, 12-13 Σεπτεμβρίου 2020
Παρακολούθηση μονο Διαδικτυακά (click εδώ)
Επιστημονικό Πρόγραμμα