Σακχαρώδης Διαβήτης και Οικογένεια

Ημερίδα «Σακχαρώδης Διαβήτης & Οικογένεια»

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ

15 Δεκεμβρίου 2018

Διάρκεια Ημερίδας: 09:30 – 14:30

Διοργάνωση: Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr