23 Ιουνίου 2017

Αθήνα, Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης