13 – 15 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΠΗΛΙΟΥ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα