Σύχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική

18-20 Σεπτεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο BELLE HELENE
ΓΥΘΕΙΟ

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ