Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012   Ωρα : 2μμ.


Αμφιθέατρο του Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου,  Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Πρόγραμμα Εκδήλωσης